Kto powinien sprzątać chodnik przed posesją?

Kto powinien sprzatnac chodnik przed posesja?

Zaśnieżony czy oblodzony chodnik to zmora każdego z Nas w czasie zimy. Z pozoru niegroźny upadek może grozić skręceniem, a nawet złamaniem nogi.

Zapewne każdy z nas w czasie zimy, idąc chodnikiem, który w jednym miejscu był zaśnieżony, a w innym idealnie odśnieżony zastanawiał się, do kogo należy obowiązek posprzątania chodnika zlokalizowanego przed posesją. Czy zobowiązany do sprzątania i utrzymywania czystości jest zarządca drogi, przy której chodnik się znajduje? A może gmina, na której terenie znajduje się droga, powinna dbać o porządek? Przez myśl mogło przejść również to, że to sam właściciel powinien dbać o porządek przed swoją posesją – przecież przed nieruchomościami, nawet zlokalizowanymi blisko siebie chodnik jest w różnym stanie – przed jedną jest idealnie uprzątnięty, a przed drugą zaniedbany. 

Co mówią przepisy prawa?

 

Odpowiedź na pytanie zadane powyżej znajduje się w przepisie artykule 5 ustęp 1 punkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jego treścią „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. 

Wobec tego, jeśli nasza nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy drodze publicznej (a drogami publicznymi są autostrady, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i większość dróg gminnych) wówczas naszym obowiązkiem jest dbanie o czystość chodnika przed posesją. Jeśli jednak pomiędzy naszym chodnikiem, a droga publiczną znajduje się jakaś przerwa – na przykład pas zieleni, chociażby wąski, wówczas obowiązek sprzątania chodnika przed posesją przestaje nas obciążać

Co więcej, z powyższego przepisu wynika to, że nie musimy sprzątać chodnika również wtedy, gdy gmina pobiera opłaty na parkowanie na chodniku, a więc chodnik jest faktycznie parkingiem. Uzasadnione jest to, że jeśli gmina uzyskuje środki związane z oddaniem chodnika do eksploatacji, to powinna dbać o jego stan. 

Co rozumieć pod pojęciem uprzątnięcie?

 

Przede wszystkim – pojęcie uprzątnięcia nie jest tożsame z pojęciem wywozu.  Naszym zadaniem jest pozbycie się błota czy zagarnięcie śniegu albo liści, ale nie musimy martwić się wywozem. Zgodnie z artykułem 5 ustęp 4 punkt 2 ustawy wskazanej powyżej: „Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej”. Wobec tego nie jest to nasz problem, a gminy gdzie pozbyć się tego co uprzątnęliśmy.

Kara za niewykonanie obowiązku

 

Niewykonanie powyżej obowiązku wynikającego z przepisów prawa obciążone jest karą grzywny w wysokości do 1500 złotych albo karą nagany. Wynika to z treści przepisu artykułu 117  § 1 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”. Jest to dość znacząca kara, biorąc pod uwagę to jak łatwo można jej uniknąć oraz to, że sam obowiązek nie jest aż tak trudny do wykonania.

Odpowiedzialność cywilna

 

Wiemy już, że niewykonanie obowiązku opisanego powyżej może skutkować nałożeniem na nas grzywny. A co jeśli ktoś, idąc chodnikiem, którego nie uprzątnęliśmy, potknie się i złamie nogę? Tutaj zastosowanie znajdzie przepis artykułu 415 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Wobec tego, abyśmy ponieśli odpowiedzialność cywilną, konieczne będzie wykazanie winy – chociażby było to zaniedbanie. 

Jak widać, zagadnienie sprzątania chodnika przed posesją jest niezwykle szczegółowo uregulowane w przepisach prawa. Właściciel powinien dbać o porządek przed nieruchomością i sprzątać ją mając na względzie nie tylko aspekty wizualne, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. 

 

Potrzebujesz jeszcze więcej informacji? Skontaktuj się z naszym skupem mieszkań i otrzymaj wycenę online. 

Chcesz sprzedać mieszkanie? Wyślij formularz online, a otrzymasz darmową wycenę nieruchomości w 24h zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie