Przekształcenie użytkowania wieczystego

Przeksztalcenie uzytkowania wieczystego

Przekształcenie użytkowania wieczystego (zwanego też dzierżawą wieczystą) we własność to niezwykle to niezwykle głośny temat. Mało kto wie, że użytkowanie wieczyste nie jest jedynie reliktem przeszłości a żywą, istniejącą instytucją, z której korzystają dziesiątki tysięcy osób. W związku z tym, gdy tylko zaczęły pojawiać się głosy o możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, temat nabrał na znaczeniu.

Poniżej opiszemy krok po kroku jak dokonać przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

Podstawa prawna przekształcenia

 

Przekształcenie następuje z dniem 01.01.2019 r., z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716). CO to oznacza?  Oznacza to, że beneficjenci ustawy nie muszą składać wniosków w tym zakresie lub żadnych innych wystąpień. Nie muszą też spełniać żadnych dodatkowych formalności. Wszystko dzieje się niezależnie od podejmowanych przez użytkowników wieczystych działań.

Jaki grunt możemy przekształcić?

 

Najważniejsze, najbardziej palące pytanie to to, jakie rodzaje nieruchomości obejmuje ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Innymi słowy mówiąc, co może zostać przekształcone z dzierżawy wieczystej we własność. Przekształceniu ulegnie prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Obejmuje to jedynie grunty, na których posadowiono budynki mieszkalne jednorodzinne lub budynki mieszkalne wielorodzinne, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne. Warto jednak podkreślić, że na tych nieruchomościach mogą znajdować się również inne budynki, na przykład garaże. 

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

 

Aby prawo własności, które zastąpiło użytkowanie wieczyste, mogło być ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, konieczne jest otrzymanie odpowiedniego zaświadczenia. O tym, jaki organ powinien wydać nam zaświadczenie, stanowią przepisy ustawy. Jeśli chodzi o grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, to będzie to starosta. W przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa jeśli prawo własności wykonują inne podmioty będzie to odpowiednio dyrektor oddziału terenowego KOWR lub oddziału AMW. Jeśli chodzi zaś o grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, to będzie to odpowiednio organ stanowiący tej jednostki tj. wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa. 

Zaświadczenie wydawane jest z urzędu, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli zaś został złożony wniosek w tym przedmiocie to w terminie 4 miesięcy od dnia jego złożenia.

Opłata z tytułu przekształcenia

 

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela (gminy lub Skarbu Państwa) opłatę, która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.  Opłatę taką wnosi się raz w roku. 

Oplata jednorazowa z bonifikatą

 

Coroczne wnoszenie opłaty może być uciążliwe. Wymaga bowiem pamiętania o tym, myślenia o terminach Zdecydowanie wygodniej jest wnieść opłatę jednorazową i skorzystać z bonifikaty. Przepisy prawa przewidują taką możliwość. Właściciel nieruchomości może w każdym czasie złożyć do odpowiedniego organu wniosek. Ten zaś wskaże jaka wysokość pozostała do spłaty.

Pozostałą wysokość należy uiścić w terminie 14 dni. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; 

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; 3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; 4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 

3) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; 6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jak widać, bonifikata w przypadku wcześniejszej spłaty należności może być bardzo duża i zdecydowanie warto uiścić ją od razu gdy tylko mamy taką możliwość. 

Co zrobić gdy już uiścimy wszystkie opłaty?

 

W przypadku wniesienia wszystkich opłat, albo opłaty jednorazowej, należy samodzielnie złożyć wniosek do odpowiedniego sądu, o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Do wniosku takiego należy załączyć zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które z urzędu będzie wydane w ciągu 30 dni od dnia wniesienia opłat. Od wniosku o wykreślenie wpisu pobierana zostanie przez sąd opłata w wysokości: 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej; 75 zł – w pozostałych przypadkach.

Jak widać, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w odniesieniu do nieruchomości, na których posadowiono budynki mieszkalne, nastąpiło bardzo sprawnie. Fakt, iż właściciele nie mają obowiązku składać żadnego wniosku w zakresie przekształcenia, należy ocenić pozytywnie.

Ponadto, ciekawym rozwiązaniem jest bonifikata w przypadku dokonania spłaty jednorazowo. Zdecydowanie rekomendujemy skorzystanie z tego uprawnienia.

 

Skup mieszkań chętnie pomoże Ci w zorganizowaniu wszelkich formalności. Skontaktuj się z nami, a otrzymasz wycenę online.

Chcesz sprzedać mieszkanie? Wyślij formularz online, a otrzymasz darmową wycenę nieruchomości w 24h zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie