Wkład własny do kredytu hipotecznego 

Wklad wlasny

Przy rosnących cenach mieszkań zakup własnych czterech kątów jedynie za środki własne, bez kredytu wydaje się być praktycznie niemożliwy. Najpopularniejszym rodzajem kredytu związanym z zakupem mieszkania jest kredyt hipoteczny. Z uwagi jednak na fakt, iż jest on stosunkowo nisko oprocentowany, to jego uzyskanie wiąże się z szeregiem formalności i koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Jednym z nich jest wkład własny – suma, której zebranie wiąże się dla wielu osób z czymś niezwykle trudnym, a bez której zakup własnego mieszkanie jest niemożliwy. Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie lub dom i masz wątpliwości dotyczące wkładu własnego, to poniżej postaramy się wszystko wyjaśnić.

Czym jest wkład własny?

 

Wkład własny to nic innego jak określona suma oszczędności, którą przyszły nabywca nieruchomości, wnioskujący o kredyt hipoteczny, już posiada. Bank, udzielając kredytu hipotecznego, nie sfinansuje bowiem zakupu całej nieruchomości. Wnioskodawca, starając się o kredyt, musi posiadać już pewne środki pieniężne – wkład własny.

Ile wynosi wkład własny?

 

Kredyt hipoteczny udzielany jest na zakup konkretnej nieruchomości, o określonej cenie. Wobec tego wkład własny również odnoszony jest do ceny nieruchomości, która ma zostać zakupiona. Wysokość wkładu własnego oceniana jest procentowo. Najniższy wkład własny akceptowany przez banki wynosi 10% wartości nieruchomości, jednakże Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rekomenduje, aby wkład własny wynosił nawet 20% wartości nieruchomości.

Co to znaczy? Jeśli planujemy zakup nieruchomości za 500.000 złotych to minimalny wkład własny, jaki musimy mieć to 50.000 złotych. Może on jednak okazać się niewystarczający w niektórych bankach – one będą wymagać nawet 100.000 złotych wkładu własnego.

Jeśli chodzi o walutę wkładu własnego, to powinna być ona taka jak waluta, w której uzyskujemy kredyt. W większości przypadków będzie to złoty (PLN), ponieważ kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie w walucie lub indeksowany do waluty, w której konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w walucie udzielenia kredytu hipotecznego lub walucie, do której kredyt hipoteczny jest indeksowany

Skąd wziąć środki na wkład własny?

 

Dla osób, które dopiero wchodzą w dorosłe życie, zdobywają pierwszą pracę i zakładają rodziny zebranie wkładu własnego, nawet w wysokości 50.000 złotych może okazać się barierą nie do przejścia przez kilka lat. W takiej sytuacji zadają sobie pytanie – co robić? Odkładać? Spróbować szczęścia w Lotto? A może pożyczyć?

Niestety, przepisy prawa są w tej sprawie bezwzględne. Nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu czy też wzięcia pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego. W czasie procedury uzyskiwania kredytu hipotecznego bank może zażądać od Nas oświadczenia, że pieniądze przeznaczone na wkład własny nie zostały uzyskane za pomocą kredytu lub pożyczki. Ponadto, należy pamiętać, że każdy dodatkowy kredyt lub pożyczka obniżają zdolność kredytową. 

Jednakże istnieją różne sposoby, oprócz tradycyjnego odłożenia środków, aby zebrać wkład własny. Jednym ze sposobów sfinansowania wkładu własnego jest darowizna od najbliższych członków rodziny (oczywiście pod warunkiem, że zostanie zgłoszona w odpowiednim terminie). Wkładem własnym może być również ustanowienie zabezpieczenia na innej nieruchomości. Jeśli zaś planujemy uzyskanie kredytu hipotecznego na budowę domu, to wkładem własnym może być działka, na której ten dom zostanie zbudowany. 

Jak widać, sposobów na sfinansowanie wkładu własnego jest sporo. Nie zawsze muszą być to środki zbierane w przysłowiowej skarpecie, jednakże nie mogą być one uzyskane od banku albo innej instytucji finansowej. 

Czy wkład własny podlega zwrotowi?

 

Trzeba pamiętać, że wkład własny to kwota, która jest przez Nas płacona deweloperowi (w przypadku nabycia nieruchomości na rynku pierwotnym, od dewelopera), nie bankowi. Bank jest zainteresowany jej wysokością tylko dlatego, że będzie finansował pozostałą część ceny nieruchomości. To ta pozostała część jest przedmiotem naszej umowy z bankiem, wobec czego ewentualne działania dotyczące umowy kredytowej nie wywołują bezpośredniego skutku wobec wkładu własnego.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej – niezależnie od tego czy odstąpienia dokona deweloper czy nabywca lokalu. Odstąpienie ma bowiem ten skutek, że umowa uważana jest za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu świadczeń, które otrzymały. W takiej sytuacji cena sprzedaży, którą wpłaciliśmy (w tym wkład własny) zostaną Nam zwrócone. 

Odstąpić od umowy deweloperskiej może zarówno nabywca jak i deweloper. 

Przypadki kiedy nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej zostały opisane w artykule 29 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Najważniejszą z nich jest sytuacja, w której deweloper nie przeniesie na nabywcę odrębnej własności lokalu w terminie określonym w umowie deweloperskiej (mimo wezwania go do dokonania tego). 

Deweloper może zaś odstąpić od umowy deweloperskiej w dwóch sytuacjach: gdy nabywca nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie lub wysokości określonej w umowie deweloperskiej, mimo wezwania nabywcy w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że niespełnienie przez nabywcę świadczenia pieniężnego jest spowodowane działaniem siły wyższej, a także gdy nabywca nie stawia się do odbioru lokalu mieszkalnego pomimo dwukrotnego wezwania go do stawiennictwa. 

Wkład własny – element niezbędny

 

Wkład własny to element niezbędny do tego, aby uzyskać kredyt hipoteczny, dzięki któremu sfinansowany zostanie zakup nieruchomości. Jego wysokość oscyluje od 10 do 20% wartości nabywanej nieruchomości, co dla wielu osób stanowi znaczącą przeszkodę w zakupie własnego mieszkania. Szczególnie problematyczne jest również to, że środków na wkład własny nie można uzyskać poprzez kredyt lub pożyczkę. 

Sam wkład własny podlega zapłacie na rzecz dewelopera, a nie banku i w sytuacji, gdy deweloper zachowuje się w nierzetelny sposób, to będzie on podlegał zwrotowi. 

 

Nasz skup mieszkań chętnie pomoże, gdy tylko takiej pomocy potrzebujesz. Wypełnij formularza, a otrzymasz wycenę online całkowicie za darmo. 

Chcesz sprzedać mieszkanie? Wyślij formularz online, a otrzymasz darmową wycenę nieruchomości w 24h zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia

  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie